Ekonomi

EPDK’den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Temas ve Sistem Kullanımı, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri ve Elektrik Şebekesine Yönelik yönetmelik ve Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelenmesi ve Desteklenmesine Ait Yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

EPDK’nin, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yeni düzenleme ile halihazırda elektrik üretimi yaparken elektrik depolama tesisi kuran ya da elektrik depolama tesisi olarak lisans aldıktan sonra elektrik üretim tesisi kuran tesisler, bundan bu türlü “depolamalı elektrik üretim tesisi” olarak sınıflandırılacak.

Değişiklik ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” çerçevesinde davet mektubu alan ve gereksinim fazlası güç için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Buna nazaran, bu durumdaki tesisler depolama ünitesi kurduklarında, depolama tesisinin heyeti gücüne kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışına müsaade alabilecekler. Bu kapasite artışları, yenilenebilir güç kaynaklarını destekleme düzeneği (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen güç, ilgili üretim tesisinin ürettiği güç için verilen rastgele bir teşvik yahut alım garantisi kapsamına girmeyecek. Üretim ve depolama tesislerindeki kayıp güç de teşvik yahut alım garantisi kapsamında sayılmayacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, başka bir uzlaştırmaya temel veriş çekiş ünitesi olarak kaydedilecek.

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik gücünün, iletim yahut dağıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi mecburî olacak. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin yeni düzenlemeye uygun formda tesis edilmesi halinde sisteme verilen güç, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

Bu kapsamda kurulan elektrik depolama ünitelerinden, gerekli koşulları sağlayanlar yan hizmetlere, dengeleme ünitesi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilecekler.

Değişiklikle, üretim lisansı sahibi hukukî şahıslar, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurarken kelam konusu olan, depolama tesisinin üretim lisansındaki elektriksel konseyi güç ölçüsüyle hudutlu olacağı kararı yürürlükten kaldırıldı.

Asgari şurası güç rüzgarda 20 megavat güneşte 10 megavat

EPDK’nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcı, kuracağı depolama tesisinin kapasitesi kadar rüzgar ve güneş gücü santrali kurmak için müracaatta bulunabilecek. Bu projelerde rastgele bir ölçüm zaruriliği da istenmeyecek.

Rüzgar yahut güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel konseyi gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi heyeti gücüne oranı azami 1 olacak.

Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim müracaatlarında rüzgar için minimum konseyi güç 20 megavat, güneş için 10 megavat olacak, azami konseyi güç ise 250 megavat olacak.

Depolama tesisleriyle ilgili bir öbür değişiklik ise EPDK’nin elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin işlem yapmayacağı hükmünün yürürlükten kalkması oldu. Böylece EPDK, diğer şartlar oluşursa depolama tesisleri için kamulaştırma da yapabilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin değişiklik

EPDK’nin, Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

???????Buna nazaran, üretim tesisinde üretilerek depolandıktan sonra şebekeye verilen güç YEKDEM kapsamında olacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine rastgele bir uzlaştırma devrinde güç çekilmesi halinde, kelam konusu gücün öncelikle şebekeden çekildiği ve şebekeden çekilen ölçü kadar gücün YEKDEM’e tabi olmaksızın elektrik depolama ünitesinden verilecek.

Şebekeden çekilen ölçünün üzerinde elektrik depolama ünitesinden şebekeye verilen güç de YEKDEM kapsamında kabul edilecek.

Öte yandan, Kurumun Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Elektrik Piyasası İrtibat ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eryaman Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu